Vaarregels

1. Vaarregels
Blijf ruimschoots van de oevers vandaan, vaak is het hier ondiep. Als u te dicht langs de waterkant vaart kan het zijn dat de schroef vast komt te zitten in het zand en er schade optreedt aan de schroef. Door deze eventuele schade kan de motor ook vastlopen.

2. Voorrangsregels

 • Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten in het algemeen voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten. Er zijn echter uitzonderingen. Bijv. wanneer ze aan de stuurboordzijde in een vaargeul varen.
 • Een klein schip mag bij het vertrekken, keren en in- of uitvaren van een haven medewerking vragen van een ander klein schip.
 • Schepen die een met boeien afgebakende geul of een hoofdgeul binnenvaren, moeten voorrang verlenen aan een schip dat in dat hoofdvaarwater aan stuurboord vaart.

3. De belangrijkste tips en regels:

 • Verander niet plotseling van koers.
 • Zorg dat u rondom goed zicht heeft en kijk regelmatig achterom.
 • Gebruik op tijd de juiste navigatieverlichting.
 • Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater.
 • Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote schepen.
 • Blijf uit de buurt van visnetten. Deze worden meestal gemarkeerd door zwarte of gele vlaggetjes. Of door een bord met een groen/ witte ruit. De groene kant duidt de veilige passeerzijde aan.
 • Bewaar de rust in de natuur- en woongebieden.
 • Beperk het overmatig geluid van radio en overige muziekinstallaties.
 • Bezorg uw omgeving geen overlast.
 • Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.
 • Voor het besturen van snelle motorboten is een vaarbewijs verplicht. Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. De vaarbewijsplicht geldt ook voor nietsnel varende boten die langer zijn dan 15 meter. • Vaar altijd alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. Er wordt gecontroleerd, de boetes zijn hoog!

4. De toegestane vaarsnelheden:

 • Een snelle motorboot mag niet sneller varen dan 20 km per uur ten opzichte van het water. Plaatselijk kunnen echter vaarwegen of gedeelten daarvan zijn aangewezen waarop dit verbod niet van toepassing is, dit is het geval bij Biddinghuizen, dan wel waarop een andere maximum snelheid van toepassing is.
 • Sneller varen dan 20 kilometer per uur is nooit toegestaan:
  • binnen een afstand van 20 meter uit de oever;
  • binnen 50 meter van een zwem- of aanlegrichting;
  • nabij wedstrijden, waterfeesten, demonstraties of soortgelijke gebeurtenissen;
  • bij een zicht van minder dan 500 meter;
  • in een haven;
  • in de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en aangegane overeenkomsten met Zuiderzee Bootverhuur. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden vanuit de huurder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. ©2021 Zuiderzee Bootverhuur